Chcete se dozvědět více o tom, jak Vám koučink může pomoci? Rádi byste si vyzkoušeli, jak koučink funguje? Objednejte se na nulté sezení.

Respekt

Kouč respektuje myšlenkový proces koučovaného a vhodně kladenými otázkami vede koučovaného k nalezení vlastního řešení, nápadů a vizí.

Vyjednání kontraktu

Veškeré náležitosti týkající se koučinku jsou uvedeny v kontraktu - místo, termíny, cena atd.

Hledání vlastních řešení

Na rozdíl od trenéra, konzultanta, mentora nebo terapeuta kouč neposkytuje rady, návody, nesdílí své zkušenosti, ani nenabízí ty nejlepší postupy, ale vede koučovaného k tomu, aby si sám našel vlastní řešení.

Navrhování akcí

Kouč povzbuzuje klienta v poznávání sebe sama, k aplikaci nových poznatků do osobního nebo pracovního života, zapojuje klienta do objevování alternativních nápadů a řešení.